top of page

מדיניות המשלוחים

 

משלוח רגיל

 

בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר, יחויב הרוכש בדמי משלוח בסך של ₪49 

זמני אספקה: עד 7  ימי עסקים לאחר קבלת אישור מחברת האשראי

שעות אספקה : מי 08:00 עד 16:00

מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים בשעות אלו

ימי אספקה: א’ – הי

משלוח חינם בהזמנה מעל ₪ 490

 משלוחים בארץ: נעשים בימים האלה 

יום א: אזור דרום עד באר שבע +  ביום זה תבוצע חלוקה לסירוגין לצפון או צפון מזרחי. - שבוע לחיפה ושבוע לאחר  לצפון מזרח

יום ב: אחזור המרכז-אזור השרון 

יום ג: אזור ירושליים

יום ד אזור צפון +אזור שרון

יום ה- אזור מרכז +אזור ירושליים+אזור שרון

משלוח יגיע אלכם במסגרת מסלול הפצה ובתיאום טלפוני

תצפו לקבל שיחת טלפון לתיאום מחברת ההפצה.

שימו לב- האספקה תתבצע בקומת קרקע בלבד

חשוב לשים לב – המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים

 

מאלבק & קומפאני שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמני אספקה

**אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת האשראי

לחברה יש זכות שלא לספק הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי

 

        המשלוח יימסר לרוכש ו/או למבוגר אחראי מטעמו בכתובת בה נקבעה ההזמנה בלבד, במקרה והרוכש או מבוגר אחראי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש בהזמנה, יוחזרו המוצרים לחברת ההפצה. במקרה זה יהיה על הרוכש לתאם מועד אספקה חדש ולשאת בתשלום על משלוח נוסף. 


מדיניות המשלוחים

REFUND POLICY

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

 

 

bottom of page